Thứ Năm, Tháng Sáu 4, 2020

Thông báo Kế hoạch thi liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành...

Thông báo Kế hoạch thi liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Sư phạm Mầm non năm 2020 (Đợt 1)

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Điều dưỡng

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Yersin Đà Lạt triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học liên thông Điều dưỡng năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê...

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng liên thông Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học ngành Kinh tế chuyên ngành Quản lý công...

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học ngành Kinh tế chuyên ngành Quản lý công (văn bằng 2).

Thông tin tuyển sinh Đại học ngành Công tác xã hội (văn bằng 2)

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học ngành Công tác xã hội (văn bằng 2).

Thông tin tuyển sinh Đại học ngành Luật kinh tế (văn bằng 2)

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học ngành Luật kinh tế (văn bằng 2).

Thông tin tuyển sinh Đại học Luật (văn bằng 2)

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học Luật (văn bằng 2).

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông ngành Kinh tế chuyên ngành Quản...

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông ngành Kinh tế chuyên ngành Quản lý công năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông ngành Công tác xã hội

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông ngành Công tác xã hội năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông ngành Luật kinh tế

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông ngành Luật kinh tế năm 2020.