Thông báo tuyển sinh Trung cấp Dược (văn bằng 2)

Trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển sinh hệ trung cấp ngành Dược (văn bằng 2) năm 2019.