THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP NĂM 2019

Trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp ngành Sư phạm Mầm non và Kỹ thuật xây dựng năm 2019.

Thông báo tuyển sinh Trung cấp Kỹ thuật xây dựng

Trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển sinh hệ trung cấp ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2019.

Thông báo tuyển sinh Trung cấp Sư phạm Mầm non

Trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển sinh Trung cấp Sư phạm Mầm non năm 2019. Cụ thể như sau: I. Đối tượng tuyển sinh Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương...