Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Chăm sóc người cao tuổi trình độ Sơ...

Trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Chăm sóc người cao tuổi trình độ Sơ cấp năm 2019.

Kế hoạch Ôn thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Buôn Ma Thuột triển khai ôn thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.