Chủ Nhật, Tháng Bảy 12, 2020

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI...

Kế hoạch ôn và thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Giáo du6c Tiểu học năm 2020

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Sư phạm Tiểu học

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Sư phạm Hà Nội triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Sư phạm Tiểu học năm 2020.