Trang chủ Đại học Đại học liên thông SP Tiểu học

Đại học liên thông SP Tiểu học

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH: SƯ PHẠM MẦM NON VÀ...

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Sư phạm Hà Nội triển khai tuyển sinh và đào tạo Đại học liên thông ngành: Sư phạm Mầm non và Sư phạm Tiểu học đợt 2 năm 2019.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Sư phạm Tiểu học

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Sư phạm Hà Nội triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Sư phạm Tiểu học năm 2019. Cụ thể...