Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông và Cao đẳng bằng 2 năm...

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông và Cao đẳng bằng 2 năm 2020

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Dược (Văn bằng 2)

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai tuyển sinh Cao đẳng Dược (văn bằng 2) năm 2020.