Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VÀ VĂN BẰNG 2 NĂM...

Thông tin tuyển sinh hệ Cao đẳng liên thông và văn bằng 2 năm 2021 (Đợt 2)

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông và Cao đẳng bằng 2 năm...

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông và Cao đẳng bằng 2 năm 2020

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ...

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (văn bằng 2) năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ thông tin (Văn bằng 2)

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ thông tin (văn bằng 2) năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Dược (Văn bằng 2)

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai tuyển sinh Cao đẳng Dược (văn bằng 2) năm 2020.