Thông tin tuyển sinh Cao đẳng chính quy, liên thông, văn bằng 2 năm...

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng chính quy, liên thông, văn bằng 2 năm 2019 (Đợt 4).

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Dược (Văn bằng 2)

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai tuyển sinh Cao đẳng Dược (văn bằng 2) năm 2019.