Chủ Nhật, Tháng Mười 17, 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VÀ VĂN BẰNG 2 NĂM...

Thông tin tuyển sinh hệ Cao đẳng liên thông và văn bằng 2 năm 2021 (Đợt 2)

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông và Cao đẳng bằng 2 năm...

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông và Cao đẳng bằng 2 năm 2020

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông Dược

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai tuyển sinh Cao đẳng liên thông Dược năm 2020.