Thông tin tuyển sinh Cao đẳng chính quy, liên thông, văn bằng 2 năm...

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng chính quy, liên thông, văn bằng 2 năm 2019 (Đợt 4).

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Dược và Điều dưỡng chính quy

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng chính quy chuyên ngành Dược và Điều dưỡng năm 2019.

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Dược

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng chính quy chuyên ngành Dược năm 2019. Cụ thể như...

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Điều dưỡng

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng chính quy chuyên ngành Điều dưỡng năm 2019. Cụ thể...