Chủ Nhật, Tháng Mười 17, 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC NĂM 2021

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông và Cao đẳng bằng 2 năm...

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông và Cao đẳng bằng 2 năm 2020

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Quản trị Dịch vụ Du...

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Quản trị kinh doanh

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Quản trị kinh doanh năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Kế toán

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Kế toán năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Dược

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng chính quy chuyên ngành Dược năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Điều dưỡng

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng chính quy chuyên ngành Điều dưỡng năm 2020. Cụ thể...