THÔNG BÁO: Tuyển dụng giáo viên đào tạo lái xe

Theo nhu cầu công việc, trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển dụng 5 giáo viên đào tạo lái xe.