Thi tốt nghiệp THPT 2020: Công an tham gia bảo vệ từ khâu in sao đề

238

Các năm trước, Công an chỉ tham giao bảo vệ 2 vòng ngoài của công tác in sao đề thi THPT nhưng năm nay, lực lượng này sẽ bảo vệ cả 3 vòng.

Việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đang được tính toán và thực hiện hết sức kỹ lưỡng. Một trong những khâu quan trọng được dư luận quan tâm trong kì thi là công tác in sao đề thi. Để tăng tính bảo mật trong quá trình in sao đề thi, quy chế thi năm 2020 đã cho phép lực lượng Công an tham gia bảo vệ cả 3 vòng.

Các vòng công an tham gia  bảo vệ gồm vòng 1 (in sao đề), vòng 2 (vòng bảo vệ trong) và vòng 3 (vòng bảo vệ ngoài). Được viết, vào các năm trước, lực lượng Công an chỉ tham gia bảo vệ ở vòng 2 và vòng 3.

Tại vòng 1 – vòng in sao đề thi, chỉ các thành viên Ban In sao đề thi có tiếp xúc trực tiếp với đề thi và Công an; là khu vực khép kín, cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi mở đề thi gốc và bắt đầu in sao đến khi thi xong môn cuối cùng; cửa sổ các phòng phải đóng kín và niêm phong; các khoảng trống thông ra bên ngoài phải bịt kín bằng vật liệu bền, chắc.

Hằng ngày, những người ở vòng 1 tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ bên ngoài chuyển vào qua vòng 2. Công an chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh an toàn vòng 1, phối hợp với các thành viên Ban In sao đề thi kiểm tra niêm phong đề thi gốc và bàn giao đề thi. Trưởng ban In sao đề thi cử 1 thành viên mở sổ theo dõi và cập nhật đầy đủ các hoạt động giao tiếp với vòng 2.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia tại điểm thi trường THPT Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Tại vòng 2 – vòng bảo vệ trong, chỉ gồm có 1 Công an, 1 thanh tra của sở GD&ĐT và 1 cán bộ giám sát do Bộ GD&ĐT điều động; là khu vực khép kín, tiếp giáp với vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng; là đầu mối giao tiếp giữa vòng 3 với vòng 1. Những người làm việc ở vòng 2 có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ vòng 3 chuyển vào vòng 1; kiểm tra các đồ vật từ vòng 1 chuyển ra (bát đũa, đồ ăn, đồ uống,…). Thanh tra của sở GD&ĐT mở sổ theo dõi và cập nhật đầy đủ các hoạt động giao tiếp giữa vòng 2 với vòng 1, vòng 2 với vòng 3 và quá trình bàn giao đề thi cho Hội đồng thi để chuyển cho các Điểm thi.

Tại vòng 3 – vòng bảo vệ ngoài, tiếp giáp với vòng 2 gồm Công an và nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ và là đầu mối giao tiếp giữa vòng 2 với bên ngoài; bảo đảm tối thiểu 2 người trực và phải trực liên tục 24 giờ/ngày.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được giao cho các địa phương tổ chức và chịu trách nhiệm. Do vậy, công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi, công tác thanh kiểm tra được chú trọng và thắt chặt nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.