Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng được xây dựng theo hướng tổng quát, giúp người học có được nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn, phù hợp với nhiều loại hình công việc hơn trong các tổ chức kinh tế – tài chính khác nhau. Hai lĩnh vực chuyên sâu mà chuyên ngành hướng đến là các nghiệp vụ trong hoạt động ngân hàng và các hoạt động trên thị trường tài chính.

1. Đối tượng học

– Học sinh tốt nghiệp Phổ thông Trung học có sở thích làm việc tại các ngân hàng thương mại, hay muốn thử thách tham gia vào thị trường tài chính năng động của Việt Nam.

– Những người lao động có định hướng thay đổi nghề nghiệp hiện tại sang lĩnh vực ngân hàng và thị trường tài chính.

– Cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng muốn cải thiện và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển ngày càng cao của tổ chức.

Những người đã tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc có một bằng đại học sẽ được học theo chương trình liên thông hoặc cử nhân văn bằng 2 với thời gian đào tạo ngắn hơn.

2. Cơ hội việc làm

Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng có thể làm việc tại các tổ chức sau:

– Các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài, các tổ chức tín dụng như: các công ty tài chính vi mô, các hợp tác xã tín dụng, các quỹ tín dụng nhân dân,…

– Các tổ chức tài chính phi ngân hàng như: chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư,…

– Các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính như: thuế, kho bạc, hải quan, tài chính các cấp.

– Các doanh nghiệp với vai trò chuyên viên tài chính, đầu tư.

3. Hình thức tuyển sinh: Nhận hồ sơ liên tục trong năm

4. Thời gian tuyển sinh: Khai giảng các lớp thường xuyên trong năm

5. Đối tượng tuyển sinh

– Đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương

+ Thời gian đào tạo: 4 năm

+ Có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.

– Đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành: Thời gian đào tạo 2 năm.

– Đã tốt nghiệp Đại học khác ngành: Thời gian đào tạo 2 năm.