Quản trị kinh doanh

I. GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh cung cấp kiến thức tổng quan về quản lý trong các lĩnh vực: nhân sự, marketing, kinh doanh quốc tế và du lịch. Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng thích nghi với môi trường làm việc năng động ở các loại hình doanh nghiệp và tổ chức khác nhau; có khả năng hoạch định, triển khai thực hiện, điều hành các hoạt động trong doanh nghiệp và tạo lập doanh nghiệp mới. 

1. Đối tượng học

– Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương yêu thích và có định hướng theo nghề nghiệp này.

– Lãnh đạo, nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp và các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế có thể theo học Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh để cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc.

– Các doanh nhân kinh doanh trong mọi ngành nghề theo học chương trình để cập nhật kiến thức và ứng dụng trong các hoạt động quản trị và kinh doanh của doanh nghiệp.

Những người đã tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc có một bằng đại học sẽ được học theo chương trình liên thông hoặc cử nhân văn bằng 2 với thời gian đào tạo ngắn hơn.

2. Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành chương trình, tùy theo năng lực và sở thích, Cử nhân Quản trị kinh doanh có thể làm việc trong các lĩnh vực khác nhau như:

– Tham gia hoặc điều hành các công việc hoặc bộ phận trong hoạt động hành chính, nhân sự, sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp ở các quy mô và ngành nghề khác nhau.

– Tự tạo lập doanh nghiệp.

3. Hình thức tuyển sinh: Nhận hồ sơ liên tục trong năm

4. Thời gian tuyển sinh: Khai giảng các lớp thường xuyên trong năm

5. Đối tượng tuyển sinh

– Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương (hệ Văn bằng 1).

+ Thời gian đào tạo: 4 năm.

+ Có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn (3,2 – 3,5 năm).

– Đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành: Thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm.

– Đã tốt nghiệp Đại học khác ngành (hệ Văn bằng 2): Thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học hệ Văn bằng 1

2. Đại học liên thông từ Cao đẳng

3. Đại học hệ Văn bằng 2

* Thứ tự các môn học có thể thay đổi cho phù hợp với thời khóa biểu của mỗi lớp học.