Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo cử nhân có kiến thức tốt về tiếng Anh, về văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh, có năng lực sử dụng ngôn ngữ thành thạo ở trình độ cao, nắm vững kiến thức chuyên ngành nền tảng và nâng cao để ứng dụng trong công tác chuyên môn, được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

1.   Đối tượng học

– Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương yêu thích và có định hướng theo nghề nghiệp này.

– Cán bộ, nhân viên đang làm việc có sử dụng ngoại ngữ trong công việc tại các trường học, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, cơ quan ngoại giao, các đơn vị dịch vụ, du lịch có thể theo học chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh để nâng cao năng lực làm việc và đáp ứng tiêu chuẩn của đơn vị sử dụng lao động.

Những người đã tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc có một bằng đại học sẽ được học theo chương trình liên thông hoặc cử nhân văn bằng 2 với thời gian đào tạo ngắn hơn.

2.   Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành chương trình, các cử nhân có thể đảm nhận công tác tại các tổ chức và các lĩnh vực khác nhau như:

– Trường học

– Trung tâm ngoại ngữ

– Cơ quan hành chính ngoại giao trong và ngoài nước

– Các cơ quan báo chí, các công ty liên doanh, các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch,…

– Đảm nhận các vị trí như giáo viên, biên phiên dịch viên, trợ lý, nhân viên các bộ phận chức năng như lễ tân, truyền thông…

3. Hình thức tuyển sinh: Nhận hồ sơ liên tục trong năm.

4. Thời gian tuyển sinh: Khai giảng các lớp thường xuyên trong năm.

5. Đối tượng tuyển sinh

– Đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương

+ Thời gian đào tạo: 4 năm

+ Có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.

– Đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành: Thời gian đào tạo 2 năm.

– Đã tốt nghiệp Đại học khác ngành: Thời gian đào tạo 2 năm.