Luật

I. GIỚI THIỆU NGÀNH LUẬT

Hoạt động tư pháp nói riêng và xây dựng, thực thi pháp luật nói chung là những vấn đề cấp bách, quan trọng đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng. Ở Việt Nam, nguồn nhân lực ngành Luật hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của đất nước.

Tốt nghiệp ngành Luật, các cử nhân Luật có sự hiểu biết rộng và vững về cơ sở ngành Luật, có kiến thức nền tảng về luật nội dung các lĩnh vực pháp luật chung như Hiến Pháp, luật hành chính, hình sự, nhân sự, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, đất đai… Bên cạnh đó, chương trình cũng trang bị những kiến thức chuyên sâu về tố tụng, về thi hành án, về nghiệp vụ liên quan trong hoạt động pháp lý theo định hướng chuyên sâu.

1. Đối tượng học

– Người tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương yêu thích và có định hướng theo nghề nghiệp này.

– Cán bộ, nhân viên đang công tác tại các sở ban ngành của Nhà nước, các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực pháp lý có thể học chương trình này để bổ túc kiến thức hỗ trợ cho công việc đang làm.

Những người đã tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc có một bằng đại học sẽ được học theo chương trình liên thông hoặc cử nhân văn bằng 2 với thời gian đào tạo ngắn hơn.

2. Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành chương trình, các cử nhân Luật có thể làm việc tại:

– Các cơ quan Nhà nước như các cơ quan Đảng, Đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội; các cơ quan của Quốc hội. Hội đồng Nhân dân các cấp; Ủy ban Nhân dân các cấp; các bộ, cơ quan ngang bộ, sở, phòng ban chuyên môn tại các tỉnh/ thành phố, quận/ huyện; Tòa án nhân dân các cấp; Viện kiểm soát nhân dân các cấp; cơ quan thi hành án các cấp; Công an nhân dân các cấp.

– Các công ty Luật, các văn phòng luật sư, các doanh nghiệp.

– Các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; các trung tâm đào tạo nghề…. 

3. Hình thức tuyển sinh: Nhận hồ sơ liên tục trong năm

4. Thời gian tuyển sinh: Khai giảng các lớp thường xuyên trong năm

5. Đối tượng tuyển sinh

– Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương (hệ Văn bằng 1).

+ Thời gian đào tạo: 4 năm.

+ Có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn (3,2 – 3,5 năm).

– Đã tốt nghiệp Đại học khác ngành (hệ Văn bằng 2): Thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học hệ Văn bằng 1

2. Đại học hệ Văn bằng 2

* Thứ tự các môn học có thể thay đổi cho phù hợp với thời khóa biểu của mỗi lớp học.