Kế toán

I. GIỚI THIỆU NGÀNH KẾ TOÁN

Công tác kế toán đóng vai trò quan trọng trong mọi tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin làm cơ sở cho các quyết định. Mục tiêu của ngành Kế toán là đào tạo Cử nhân Kế toán có năng lực chuyên môn về kế toán và các kiến thức liên quan như: tài chính, thuế, kiểm toán để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc của các loại hình doanh nghiệp và tổ chức khác nhau.

1.  Đối tượng học

– Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương yêu thích và có định hướng theo nghề nghiệp này.

– Cán bộ, nhân viên đang hoặc mong muốn làm công tác tài chính, kế toán tại doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện có thể theo học chương trình đào tạo Kế toán để nâng cao năng lực làm việc, đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan hoặc chuyển đổi công việc.

Những người đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc có một bằng Đại học sẽ được học theo chương trình liên thông hoặc cử nhân văn bằng 2 với thời gian đào tạo ngắn hơn.

2.   Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành chương trình, cử nhân Kế toán có thể làm việc trong các tổ chức sau:

– Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế ở quy mô khác nhau

– Các cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học, hội đoàn

– Ngân hàng và các tổ chức tài chính như Bảo hiểm, Kinh doanh chứng khoán

– Các tổ chức phi lợi nhuận trong nước và quốc tế.

3. Hình thức tuyển sinh: Nhận hồ sơ liên tục trong năm.

4. Thời gian tuyển sinh: Khai giảng các lớp thường xuyên trong năm.

5. Đối tượng tuyển sinh

– Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương (hệ Văn bằng 1).

+ Thời gian đào tạo: 4 năm.

+ Có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn (3,2 – 3,5 năm).

– Đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành: Thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm.

– Đã tốt nghiệp Đại học khác ngành (hệ Văn bằng 2): Thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học hệ Văn bằng 1

2. Đại học liên thông từ Cao đẳng

3. Đại học hệ Văn bằng 2

* Thứ tự các môn học có thể thay đổi cho phù hợp với thời khóa biểu của mỗi lớp học.