GIỚI THIỆU VỀ NGHỀ XĂM HÌNH NGHỆ THUẬT

17
  1. Giới thiệu chung

Đào tạo người kỹ thuật viên xăm hình nghệ thuật có trình độ tay nghề tốt, đạo đức tốt, phục vụ nhu cầu thẩm mỹ của xã hội.

Chương trình đào tạo nghề Xăm hình nghệ thuật gồm có 8 mô đun (Kỹ thuật vẽ, định dạng, tạo khối, thiết kế hình; Kỹ thuật scan hình, vẽ hình trên da; Kỹ thuật chạy khung, đi nét, đánh bóng; Kỹ thuật ủ tê tại chỗ; Kỹ thuật pha màu, tạo màu; Phòng chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu; Hướng dẫn sử lý xóa sửa bằng công nghệ Lazer; Thực tập tốt nghiệp), được phân phối trong thời gian 16 tuần.

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng sơ cấp Xăm hình nghệ thuật.

  1. Kiến thức

– Học viên nắm đầy đủ kiến thức về kỹ thuật vẽ, định dạng, tạo khối, tạo bóng.

– Học viên năm đầy đủ kiến thức về các loại dụng cụ, máy móc liên quan.

– Học viên trình bày được kiến thức về lên khung hình, đánh bóng hình

– Học viên nắm chắc kiến thức về các kỹ thuật chỉnh sửa bao gồm chỉnh sửa hình,màu sắc hình ảnh .

– Học viên nắm rõ kiến thức về các phương pháp pha trộn màu sắc – kỹ thuật pha màu mực và các lưu ý khi pha màu mực.

– Học viên nắm chắc kiến thức về phương pháp sử dụng tê hiệu quả.

– Học viên biết được các biện pháp xử lý các hình lỗi, màu lỗi

  1. Kỹ năng

– Sau khóa học, học viên được trang bị kỹ năng nhất định, phù hợp để có thể áp dụng kiến thức trong khóa học vào thực tế công việc.

– Thành thạo thao tác quy trình về xăm hình

– Thành thạo các công việc về vệ sinh an toàn đường máu và sinh học

  1. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

– Có khả năng tiếp nhận và xử lý các kỹ thuật theo yêu cầu của nghề.

– Xác định được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với yêu cầu công việc.

– Có khả năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của mình.

  1. Chuẩn về thái độ, phẩm chất

– Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng

– Rèn luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng và hiệu quả

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu của nghề

– Yêu ngành, yêu nghề, thái độ học tập tích cực; rèn luyện nỗ lực.

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Người tốt nghiệp nghề Xăm hình nghệ thuật trình độ sơ cấp có thể làm việc ở các trung tâm phun xăm thẩm mỹ, mở các salon phun xăm thẩm mỹ.