GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHỀ CHĂM SÓC DA

14
  1. Giới thiệu chung

Đào tạo người kỹ thuật viên Chăm sóc da có trình độ tay nghề tốt, đạo đức tốt, phục vụ nhu cầu thẩm mỹ của xã hội.

Chương trình đào tạo nghề Chăm sóc da gồm có 6 mô đun (Phân loại da;Làm sạch da; Massage chăm sóc da mặt; Đắp mặt nạ; Hoàn thiện quy trình chăm sóc da mặt; Chăm sóc da toàn thân; Thực tập tốt nghiệp), được phân phối trong thời gian 16 tuần.

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Sơ cấp Chăm sóc da.

  1. Kiến thức

– Nhận thức được vai trò đạo đức của người chuyên viên Chăm sóc sắc đẹp

– Hiểu được tác phong chuyên nghiệp của người chuyên viên Chăm sóc sắc đẹp

– Hiểu được kiến thức chăm sóc da cơ bản

– Đảm bảo an toàn và vệ sinh trong quá trình làm đẹp cho khách hàng

– Hiểu được mục đích của việc chăm sóc da

– Hiểu được kiến thức lý thuyết phân loại da

– Mô tả được quá trình chăm sóc da

– Nhận dạng được những loại mặt nạ chăm sóc da

– Phân tích được loại da, tình trạng da

  1. Kỹ năng

– Lựa chọn được các sản phẩm chăm sóc da phù hợp với từng loại da

– Thực hiện thành thạo các thao tác làm sạch da

– Thực hiện thành thạo các thao tác Massage chăm sóc da, chăm sóc toàn thân

– Chăm sóc da bị tổn thương

– Thực hiện công tác an toàn và vệ sinh trong quá trình chăm sóc khách hàng

  1. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

– Có khả năng tiếp nhận và xử lý các kỹ thuật theo yêu cầu của nghề.

– Xác định được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với yêu cầu công việc.

– Có khả năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của mình.

  1. Chuẩn về thái độ, phẩm chất

– Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng

– Rèn luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng và hiệu quả

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu của nghề chăm sóc da thẩm mỹ

– Yêu ngành, yêu nghề, thái độ học tập tích cực; rèn luyện nổ lực

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Sơ cấp nghề Chăm sóc da, học viên có thể trực tiếp tham gia lao động nghề với các nhiệm vụ:

– Chăm sóc da cho các Trung tâm chăm sóc sắc đẹp

– Làm chủ spa chăm sóc, làm đẹp da