Công tác xã hội

Công tác xã hội (CTXH) là một nghề chuyên nghiệp và đóng vai trò quan trọng cho việc xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chương trình đào tạo Công tác xã hội nhằm đào tạo cử nhân Công tác xã hội có năng lực và chuyên môn về công tác xã hội và các kiến thức liên quan như: phát triển cộng đồng, an sinh xã hội, tâm lý để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc của các cơ sở xã hội, dự án xã hội cũng như các loại hình doanh nghiệp và tổ chức khác.

1. Đối tượng học

– Học sinh tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương yêu thích và có định hướng theo nghề nghiệp này.

– Cán bộ, nhân viên đang làm việc nhưng có mong muốn làm công tác xã hội tại các cơ sở xã hội, dự án xã hội, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, có thể theo học chương trình đào tạo Công tác xã hộiđể nâng cao năng lực làm việc và đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan.

Những người đã tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc có một bằng đại học sẽ được học theo chương trình liên thông hoặc cử nhân văn bằng 2 với thời gian đào tạo ngắn hơn.

2. Cơ hội việc làm:

Sau khi hoàn thành chương trình, các cử nhân có thể đảm nhận công tác trong các lĩnh vực khác nhau như:

– Làm việc tại các cơ sở xã hội thuộc ngành Lao động, Thương binh – Xã hội như trung tâm tư vấn, các trung tâm bảo trợ xã hội, các trung tâm giáo dục lao động; làm việc với các nhóm người yếu thế, nhóm người nguy cơ, nhóm người dễ bị thương tổn…

– Cán bộ phụ trách CTXH tại xã, phường; cán bộ phụ trách văn hóa – xã hội tại xã phường; các tổ chức, đoàn thể xã hội (phụ nữ, thanh niên, chữ thập đỏ…), tổ chức tư nhân…

– Cán bộ quản lý dự án hoặc nhân viên dự án phát triển tại các tổ chức xã hội phi chính phủ trong nước và quốc tế; làm việc ở các dự án phát triển cộng đồng.

– Cán bộ phụ trách tổ chức nhân sự ở các công ty, doanh nghiệp.

– Tham vấn viên, tư vấn viên hôn nhân và gia đình.

– Cán bộ giảng dạy hoặc trợ giảng ở các trường có đào tạo CTXH hệ Cao đẳng, Trung cấp; làm kiểm huấn viên hướng dẫn cho sinh viên thực tập CTXH.

– Nghiên cứu viên trong các cuộc nghiên cứu các vấn đề xã hội.

3. Hình thức tuyển sinh: Nhận hồ sơ liên tục trong năm

4. Thời gian tuyển sinh: Khai giảng các lớp thường xuyên trong năm

5. Đối tượng tuyển sinh

– Đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương

+ Thời gian đào tạo: 4 năm

+ Có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.

– Đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành: Thời gian đào tạo 2 năm.

– Đã tốt nghiệp Đại học khác ngành: Thời gian đào tạo 2 năm.