Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021

Thông báo tuyển sinh Sơ cấp Xoa bóp bấm huyệt (Đợt 2)

Trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển sinh và đào tạo Sơ cấp Xoa bóp bấm huyệt (Đợt 2 - năm 2020) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Sơ cấp Xoa bóp bấm huyệt

Trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển sinh và đào tạo Chứng chỉ Xoa bóp bấm huyệt trình độ Sơ cấp.