Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Sơ cấp Xoa bóp bấm huyệt

Trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển sinh và đào tạo Chứng chỉ Xoa bóp bấm huyệt trình độ Sơ cấp.