Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ đào tạo Kỹ thuật làm bánh cơ bản

Trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển sinh Chứng chỉ đào tạo Kỹ thuật làm bánh cơ bản (Đợt 1 - năm 2020) cụ thể như sau: