Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021

Thông tin tuyển sinh Đại học ngành Luật kinh tế (văn bằng 2)

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học ngành Luật kinh tế (văn bằng 2).