Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Công nghệ thông tin

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Công nghệ thông tin năm 2020.