Thứ Tư, Tháng Hai 19, 2020

Thông tin tuyển sinh Đại học từ xa ngành Tài chính – Ngân hàng

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học từ xa ngành Tài chính ngân hàng

Thông tin tuyển sinh Đại học từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Thông tin tuyển sinh Đại học từ xa ngành Quản trị kinh doanh

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học từ xa ngành Quản trị kinh doanh

Thông tin tuyển sinh Đại học từ xa ngành Kế toán

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học từ xa ngành Kế toán cụ thể như sau: