Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ từ xa (Văn bằng 1, liên thông...

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ từ xa, liên thông và bằng 2 năm 2021 (Đợt 1)

Thông tin tuyển sinh Đại học từ xa ngành Kinh tế chuyên ngành Quản...

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học từ xa ngành Kinh tế chuyên ngành Quản lý công.

Thông tin tuyển sinh Đại học từ xa ngành Công tác xã hội

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học từ xa ngành Công tác xã hội.

Thông tin tuyển sinh Đại học từ xa ngành Luật kinh tế

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học từ xa ngành Luật kinh tế.

Thông tin tuyển sinh Đại học từ xa ngành Luật

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học từ xa ngành Luật.

Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Từ xa...

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học hệ từ xa.

Thông tin tuyển sinh Đại học từ xa ngành Tài chính – Ngân hàng

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học từ xa ngành Tài chính ngân hàng

Thông tin tuyển sinh Đại học từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Thông tin tuyển sinh Đại học từ xa ngành Quản trị kinh doanh

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học từ xa ngành Quản trị kinh doanh