Yêu cầu nhiều trường đại học dừng tuyển sinh hệ cao đẳng

53

Thông tin từ đề án tuyển sinh của nhiều trường đại học (ĐH) vừa công bố, năm 2020 nhiều trường vẫn tiếp tục tuyển sinh nhiều ngành hệ cao đẳng thuộc giáo dục nghề nghiệp. 

Theo Luật Giáo dục đại học (có hiệu lực từ ngày 1/7/2019), các trình độ đào tạo của giáo dục đại học bao gồm trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.

Chính vì vậy, tháng 7/2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có công văn đề nghị 45 trường đại học dừng tuyển sinh cao đẳng. Tuy nhiên, vì năm 2019 các trường đã thực hiện tuyển sinh nên để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh và các trường, tổng cục đã quyết định cho phép các trường tiếp tục tuyển sinh. Nhưng từ ngày 1/1, các trường đại học phải dừng tuyển sinh cao đẳng.

Những trường đã tuyển sinh cao đẳng trước ngày này được tiếp tục đào tạo đến khi sinh viên tốt nghiệp. Sau ngày thời gian này, trường không được tuyển mới.

Được biết, hiện nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản yêu cầu các trường thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng phải dừng tuyển sinh, trường nào cố tình làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm.

– Nguồn: Sài Gòn giải phóng –