Thứ Năm, Tháng Tám 13, 2020

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông và Cao đẳng bằng 2 năm...

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông và Cao đẳng bằng 2 năm 2020

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê...

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng liên thông Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông Kỹ thuật Phục hồi chức năng

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ ngành Cao đẳng liên thông Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông Điều dưỡng

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai tuyển sinh Cao đẳng liên thông Điều dưỡng năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông Dược

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai tuyển sinh Cao đẳng liên thông Dược năm 2020.