Thứ Hai, Tháng Tám 10, 2020

Thông báo về việc tuyển dụng Bác sĩ, Y sĩ Y học cổ truyền

Thông báo về việc tuyển dụng Bác sĩ, Y sĩ Y học cổ truyền

THÔNG BÁO: Tuyển dụng nhân viên kế toán

Theo nhu cầu công việc, trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán.

Thông báo: Tuyển dụng nhân viên làm bánh

Theo nhu cầu công việc, Trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển dụng nhân viên làm bánh ngọt Âu, Á.

Thông báo: Tuyển dụng giáo viên đào tạo lái xe

Theo nhu cầu công việc, trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển dụng 3 giáo viên đào tạo lái xe. 1. Yêu cầu tuyển dụng: 03 giáo viên dạy lý thuyết, thực hành...

THÔNG BÁO: Tuyển dụng giáo viên đào tạo lái xe

Theo nhu cầu công việc, trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển dụng 5 giáo viên đào tạo lái xe.