Thông tin tuyển sinh Cao đẳng liên thông ngành Hộ sinh năm 2020

30

Trường Trung cấp Tây Nguyên kết hợp với Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành Hộ sinh năm 2020, cụ thể như sau: