Thứ Hai, Tháng Tám 10, 2020

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ đào tạo Kỹ thuật làm bánh cơ bản

Trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển sinh Chứng chỉ đào tạo Kỹ thuật làm bánh cơ bản (Đợt 1 - năm 2020) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ đào tạo các khóa học nấu ăn

Trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển sinh và đào tạo cấp Chứng chỉ các khóa học nấu ăn.

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Sơ cấp Kỹ thuật nấu ăn

Trường Trung cấp Tây Nguyên thông báo tuyển sinh và đào tạo Chứng chỉ Kỹ thuật nấu ăn (Món ăn Á, món ăn Âu, món Chay) trình độ Sơ cấp.