Thứ Năm, Tháng Tám 13, 2020

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Kinh tế xây dựng

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Kinh tế xây dựng năm 2020.