Thứ Hai, Tháng Tám 10, 2020

LỊCH ÔN THI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM...

LỊCH ÔN THI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC - ĐỢT 1 NĂM 2020

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI...

Kế hoạch ôn và thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Giáo du6c Tiểu học năm 2020

Thông báo Kế hoạch thi liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành...

Thông báo Kế hoạch thi liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Sư phạm Mầm non năm 2020 (Đợt 1)

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông ngành Kinh tế chuyên ngành Quản...

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông ngành Kinh tế chuyên ngành Quản lý công năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông ngành Công tác xã hội

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông ngành Công tác xã hội năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông ngành Luật kinh tế

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông ngành Luật kinh tế năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông ngành Luật

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông ngành Luật năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Quản trị dự án xây dựng

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Quản trị dự án xây dựng năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Kinh tế xây dựng

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Kinh tế xây dựng năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Công nghệ thông tin

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Công nghệ thông tin năm 2020.