Thứ Hai, Tháng Tám 10, 2020

Thông tin tuyển sinh Đại học từ xa ngành Kế toán

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai tuyển sinh và nhận hồ sơ Đại học từ xa ngành Kế toán cụ thể như sau: