Thứ Hai, Tháng Tám 10, 2020

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin năm 2020.